Polityka Prywatności

 

W firmie FRIKOMP szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

 

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez firmę FRIKOMP?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez FRIKOMP wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Zapisanie się do usług oferowanych przez FRIKOMP wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem, np. adres e-mail. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez FRIKOMP z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Katalog FRIKOMP zawiera lub będzie zawierał serwisy w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

Firma FRIKOMP na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

 

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku.

Firma FRIKOMP udostępnia każdemu użytkownikowi stronę z wpisem swojej strony. Strona ta pozwala na wgląd posiadanych przez FRIKOMP danych osobowych o użytkowniku.

W przypadku, gdyby użytkownik chciał usunąć swoje dane, może zwrócić się pisemnie pod adres mailowy administratora: katalog@frikomp.pl.

 

Prawo wyboru

FRIKOMP daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usługi. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do FRIKOMP jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje wpisy w całości lub części.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty FRIKOMP powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na naszych stronach.

Firma FRIKOMP jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie. Szczegóły dostępne znajdują się na stronie KONTAKT.

 

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.